Garantie geregeld: STO Garant

Garantie geregeld: STO Garant

STO Garant Logo

 

STO Garant

 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt PUUR treinreizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van PUUR treinreizen op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan PUUR treinreizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan PUUR treinreizen. Mocht PUUR treinreizen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Boekingsprocedure

Nadat u van PUUR treinreizen een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van STO Garant per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van STO Garant. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen

  • In geval van faillissement zal de STO Garant nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
  • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
  • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij u graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hierover terecht.

 

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.